Ks. Piotra Ściegiennego 6/2
70-352 Szczecin
tel. +48 502 217 026
e-mail: j.nowicka@adw.szczecin.pl

O kancelarii      Usługi      Honorarium      Zasady działania kancelarii      Przydatne linki      Kontakt     

Honorarium

Adwokat alimenty Szczecin


Honorarium za prowadzenie spraw ustalane jest przez Kancelarię na trzy sposoby:

1. Jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za całość postępowania w danej instancji przed sądem, prokuraturą bądź organem administracyjnym - najczęściej taki sposób ma miejsce w przypadku spraw karnych oraz cywilnych, w których można w prosty sposób ustalić wartość przedmiotu sporu, tj. ile jest warta rzecz, o którą spór się prowadzi, bądź o jaką sumę strony się spierają.

W przypadku spraw cywilnych wysokość wynagrodzenia jest ustalana   w   oparciu o   Rozporządzenie   Ministra   Sprawiedliwości z dnia   22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., Nr 1800, poz. 615 z późn. zm.).

2. W sprawach, w których nie jest możliwe jednoznaczne określenie wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach polegających na obsłudze podmiotów gospodarczych najczęściej stosuje się rozliczanie godzinowe za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii. Kwota stawki ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.

3. W przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych stosowane także jest ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne. Kwota wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.

Adwokat alimenty Szczecin – zapraszamy do kontaktu z kancelarią.


Kancelaria Adwokacka Szczecin, 2017